NUESTRO RINCÓNlengua-----------------------------------------------
Aplicación interactiva para practicar cada regla de ortografía.
   

lingua ----------------------------------------------

  1. DESCUBRINDO AS PALABRAS. Actividade dixital interactiva (LIM), para o estudo das categorías gramaticais: substantivs, adxectivos, demostrativos, numerais e indefinidos, posesivos e pronomes persoais.
  2. DESCUBRINDO AS PALABRAS II. Actividade dixital interactiva (LIM), para o estudo das categorías gramaticais: artigos, adverbios, interrogativos, exclamativos e verbos.
matemáticas -------------------------

TEMA 2


ciencias sociais----------------------
  • TEMA 1: O CLIMA NO MUNDO

  • TEMA 2: CLIMA E PAISAXE

OS CLIMAS DE ESPAÑA
CLIMA E PAISAXERELEVO DE ESPAÑA


  • TEMA 3: O UNIVERSO E A TERRA

ciencias naturales---------------------UNIDADE 3:VERTEBRADOS

UNIDADE 5: A CÉLULA


páginas de interés------------------
herramientas digitales--------------------

4 comentarios: